De la salopete, la branduri internaþionale

Având în vedere cã sunt pe piaþã de aproape douã decenii ºi cã de la început au colaborat cu companiile
din industria textilã, se poate spune cã au parcurs împreunã toate etapele de transformare ºi dezvoltare. Aºa cum va ieºi din urmãtorul interviu cu dl. Molnar Csaba, directorul general al firmei, dânsul împreunã cu echipa sa sunt în deplinã cunoºtinþã de importanþa serviciilor de imprimare serigraficã ºi broderie, deoarece aceste tehnici de personalizare reprezintã o mare valoare adãugatã a produsului finit.
Domnule Molnar, vã rog sã descrieþi pe scurt activitatea firmei pe care o conduceþi!
Primo Service colaboreazã cu firmele din industria textilã prin producerea unei mari varietãþi de imprimãri serigrafice ºi broderie. Prin metodele noastre speciale putem face aceste personalizãri pe orice tip de material textil, iar executarea lor este posibilã atât pe pãrþi croite cât ºi pe un produs finit.
Aceste servicii conexe industriei textile sunt oferite în pachete în care sunt incluse teste ºi mostre preproducþie, sfaturi profesionale date la sediu clientului, transportul materialelor.
Care este piaþa unde puteþi sã vã oferiþi serviciile?
Relaþiile noastre se extind cu firmele din toate pãrþile þãrii. Situaþia geograficã norocoasã care ne aºeazã în centrul þãrii ne dã posibilitatea de a contacta personal cu acelaºi promtitudine orice partener, fie cã este din Oradea sau din Brãila. Lucrãm atât pentru firmele cu branduri proprii cum ar fi Mr. Big sau Cãtãlin Botezatu, cât ºi pentru firmele care lucreazã în system lohn semiproduct sau full product. Prin aceste companii sau prin legãturi directe pe parcursul anilor am lucrat pentru mãrci de renume internaþional cum ar fi: 7 for all mankind, Armani, Dolce&Gabbana, Gas, Hauber, H&M, Paul&Shark, etc. Aceste fiind din þãri cu diferite valori socio-culturale, colaborarea cu ei necesitã o maximã atenþie în privinþa planificãrii, organizãrii ºi executãrii serviciilor noastre.
Un subiect de modã este criza financiarã. Vã afecteazã aceastã problemã ºi care este pãrerea dvs. despre ea?
Criza economicã este o problemã realã, dar trebuie trãit împreunã cu ea. În primele ani de activitate fiind nevoiþi sã ne dezvoltãm infrastructura tehnologicã cu paºi destul de mari, am trecut prin mai multe „crize financiare” personale. Aceste greutãþi împreunã cu absolviera unei facultãþi de management m-au învãþat cum sã-mi conduc cu success firma ºi în astfel de situaþii. Ca dovadã anul trecut am pornit o nouã activitate prin înfiinþarea secþiei de broderie. În toþi aceºti ani “de plinã crizã” ne-am mãrit cifra de afaceri ºi numãrul de parteneri. Pãrerea mea este cã ºi în momentele grele trebuie sã fi alãturi de partenerul de afacere. Cu
diferite facilitãþi acordate, printre care aº menþiona prelucrarea graficã, mostre, probe gratuite împreunã cu sprijin profesional adecvat ne alãturãm la înfiinþarea, dezvoltarea ºi lansarea unor noi produse de cãtre partenerii noºtri.
Care este cheia succesului dumneavoastrã?
Filosofia noastrã este una simplã: cel mai bun client este clientul mulþumit. Nevoia clienþilor de a avea personalizãri pe material croit, produs finit, produse specifice (ºepci, cravate, curele etc.) este satisfãcutã cu ajutorul tehnologiei noastre variate, care se completeazã cu cunoºtinþe profesionale, experienþã ºi o atitudine flexibilã. Acest lucru garanteazã clientului un serviciu de calitate executat la temen, la orice volum. La noi se pune un accent important pe dezvoltarea profesionalã ºi a spiritului de lucru în echipã. Organizãm diferite acþiuni în cadrul firmei, cum ar fi aniversarea zilelor de naºtere a personalului, participãm în comun la diferite sãrbãtori ºi acþiuni sportive.
Am extins acest obicei ºi cãtre partenerii noºtri de lucru. De exemplu facem „vizite de lucru” reciproc cu parteneri, organizãm meciuri de fotbal cu ei, urmatã de o masã comunã ”prelungitã”.
Aceste întâlniri ne dau posibilitatea sã ne cunoaºtem mai bine ºi sã întãrim relaþiile dintre noi. Pe lângã conducerea firmei aveþi timp ºi pentru alte activitãþi?
ªi în viaþa particularã îmi place sã trãiesc organizat, dupã anumite principii. Astfel am posibilitatea sã-mi petrec destul timp cu familia ºi prietenii. Pe de altã parte sunt pasionat de fotbal, la un moment dat am ajuns sã joc ºi la nivelul diviziei C. În momentul de faþã sunt antrenorul-jucãtor al echipei locale de fotbal.
În aceastã erã digitalã consideraþi cã imprimarea digitalã vã este o concurenþã?
Eu cred cã sunt un om deschis la noutãþi. Îmi place sã privesc înainte, sã mã informez despre noile posibilitãþi.
Imprimarea digitalã este o metodã diferitã, însã în domeniul confecþiei textile nu poate concura cu imprimarea serigraficã. Serigrafia are multe avantaje cum ar fi preþul, efectele ºi metodele speciale, productivitatea mult mai mare.
Ce planuri aveþi pentru viitor?
Pentru a fi competitivi pe piaþã, sau chiar a ocupa un loc în elitã, este nevoie de o strategie bine gânditã ºi aplicatã. Studiem în continuu piaþa, încercãm sã ne adaptãm sau chiar sã luãm mãsuri preventive la schimbãrile ei. Pe termen scurt avem de gând dezvoltarea secþiei de broderie ºi implementarea unor noi tehnici de imprimare.
În ce direcþie doriþi sã extindeþi portfoliul de clienþi?
Suntem direct legaþi de industria de confecþii, pulsul ei se poate simþi dacã te întâlneºti cu participanþii ei. De aceea în septembrie participãm cu stand propriu la expoziþia RFTB care va fi o expoziþie a producãtorilor din domeniu. Aici aºteptãm cu interes sã ne întâlnim ºi cu clienþi noi, care doresc sã-ºi rezolve personalizarea cu ajutorul unui expert din domeniu pentru a beneficia de efectele pozitive ale exclusivitãþii ºi originalitãþii. Pe lângã aceasta mereu stãm la dispoziþia clienþilor cu
informaþii utile ºi interesante pe site-ul nostru, www.primoservice.ro.
Dl. Molnar, vã mulþumesc pentru amabilitate ºi vã doresc mult succes în realizarea planurilor.
Mulþumesc, mi-a pãrut bine, vã doresc toate cele bune.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge