Dantelã din rãdãcini de cãpºune ºi un tricou ce verificã sãnãtatea, expuse la Bucureºti ºi Timiºoara

Potrivit Institut Français de Bucarest, în cea de-a treia ediþie a expoziþiei \”Futurotextiles\”, inovaþia tehnologicã atinge uneori cote SF ºi se îmbinã cu arta ºi cu moda haute couture.
Expoziþia, care s-a încheiat pe 14 iulie la Cité des Sciences la Paris, va fi itineratã toamna asta ºi în România, între 10 ºi 29 septembrie, la Timiºoara, ºi între 15 octombrie ºi 17 noiembrie, la Bucureºti.
La Timiºoara, expoziþia \”Futurotextiles\” se va desfãºura la Halele TIMCO (strada Circumvalaþiunii, 8-12), iar accesul la expoziþie va fi gratuit. La Bucureºti, \”Futurotextiles\” va fi prezentatã în spaþiile pentru expoziþii temporare ale Muzeului Naþional de Istorie a României.
\”Originile fibrelor sunt câteodatã ciudate. Cafeaua, o pietricicã de bazalt sau glicina pot da naºtere unei fibre, unui fir, unei þesãturi. Noile fibre par sã vinã direct din domeniul ºtiinþifico-fantastic. Interactive, inteligente, supuse la tehnici diverse de enducþie, apretare ºi microîncapsulare, capãtã proprietãþi cosmetice sau terapeutice, textilele bio-senzoriale de exemplu îþi pot modifica anumite condiþii fizice în funcþie de mediu, devenind astfel antibacteriene, termoregulatoare, hidrofile, terapeutice…\”, spune Caroline David, curatoarea expoziþiei.
Proiectul \”Futurotextiles\” s-a nãscut în urma avântului tehnic ºi cultural al oraºului Lille, capitalã culturalã europeanã în 2004. Începând cu 2006, la iniþiativa \”lille3000\”, expoziþia propune o viziune de ansamblu a numeroaselor întrebuinþãri ale textilelor contemporane, de la creaþia artisticã la ºtiinþe aplicate.
De la prima ediþie, expoziþia \”Futurotextile\” a avut mai mult de 500.000 de vizitatori din lumea întreagã (Lille, Istanbul, Bangkok, Casablanca, Shanghai, Barcelona, Prato, Lodz).
Dupã primele douã ediþii (2006, respectiv 2008), expoziþia actualã include noile descoperiri ºi pune accentul \”pe fibrele naturale, pe ultralejer ºi pe invenþii demne de autorii de SF\”.
Expoziþia este compusã din trei pãrþi: cea pedagogicã, în care sunt explicate originile ºi diversitatea textilelor, cea ºtiinþificã, în care se pune accentul pe tehnologia viitoare a textilelor, ºi cea artisticã, pentru cã noile fibre ºi proprietãþile lor speciale inspirã mai mult ca oricând creatorii ºi designerii.
Una dintre piesele expoziþiei, \”Tricoul Psyché\” este \”echipat de captori discreþi care înregistreazã ritmul cardiac ºi respirator al individului care îl poartã, cât ºi miºcãrile acestuia\”. Informaþiile sunt transmise instantaneu cãtre o centralã printr-un sistem de IP/GPRS, iar adaptatea tratamentului poate astfel fi precisã ºi ultra-rapidã.
O altã piesã este \”Wooden Textile\”, o þinutã din textil lemnos realizatã de Elisa Stro zyk. Jumãtate lemn, jumãtate textil, acest material dur ºi suplu în acelaºi timp, nu-ºi gãseºte locul în nicio categorie. Mirosul ºi aspectul îl fac sã parã în acelaºi timp familiar ºi straniu, pentru cã poate lua forme neaºteptate ºi poate procura experienþe tactile paradoxale. Léa Peckre (creatoare) ºi Elisa Strozyk (creatoare a materialului) a imaginat pentru \”Futurotextiles\” prima þinutã din textil lemnos.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge