Cum se va aplica amnistia fiscala?

Care datorii vor fi iertate ºi care nu.
Penalitãþile de întârziere stabilite dupã data de 31 august 2011 ºi care sunt aferente obligaþiile principale restante la data de 31 august 2011 se anuleazã doar dacã se plãtesc pânã la sfârºitul anului principalul ºi dobânzile la zi.
Noile modificãri ale Codului Fiscal scuteºte de plata penalitãþilor, atât persoanele fizice, cât firmele, condiþia fiind ca stingerea datoriilor sã se facã de cãtre contribuabil pânã la 31 decembrie 2011. Prevederile se aplicã pentru obligaþii restante pânã la 31 august 2011.
În cazul în care, contribuabilul primeºte înºtiinþarea de platã dupã data de 31 august însã pentru datorii anterioare acestei date, anularea penalitãþilor de întârziere se aplicã în aceleaºi condiþii prevãzute de ordonanþa de modificare a Codului Fiscal, potrivit lui Mitel Spãtaru, senior consultant la FinExpert.
Conform reglementãrilor cuprinse în recentele modificãri, pentru obligaþiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitãþile de întârziere se anuleazã în condiþiile în care se achitã, pânã la data de 31 decembrie 2011 obligaþiile principale ºi dobânzile aferente acestora. In acest moment, conform OUG 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, în cazul neachitãrii la termen a obligaþiilor fiscale principale, contribuabilii datoreazã dobânzi de întârziere, penalitãti de întârziere sau majorari de întârziere.
Obligaþii principale
„Concluzia este aceea cã dacã se achita principalul ºi dobânzile de întârziere se anuleazã penalitãþile de întârziere ºi practic nu se mai pune problema unor alte majorãri sau dobânzi de întârziere aferente acestor sume. De asemenea penalitãþile de întârziere se reduc cu 50% in cazul în care, obligatiile principale ºi dobânzile aferente acestora se achitã pânã la data de 30 iunie 2012. De reþinut, limita de 31 august 2011 este doar în relaþia cu obligaþiile principale datorate. Prevederile de mai sus se aplicã în cazul achitãrii obligaþiilor principale datorate ºi dobânzilor aferente acestora calculate pâna la data plãþii efective”, ne-a declarat Mitel Spãtaru.
Pentru dobânzile ºi penalitãþle de întârziere stabilite dupã data de 31 august 2011 ºi care sunt aferente obligaþiile principale restante la data de 31 august 2011, se aplica aceleaºi reguli menþionate mai sus.
În schimb, consultantul fiscal Gabriel Biriº considerã cã dacã decizia de impunere vine în urma unui control ulterior datei de 31 august 2011, prevederile ordonanþei privind anularea unor penalitãþi nu se mai aplicã.
De asemenea, potrivit consultantului fiscal Mihaela Mitroi, contribuabilul poate beneficia, în condiþiile ordonanþei pentru modificarea Codului Fiscal ºi de o reducere de 50% a cotei din majorãrile de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaþiilor fiscale stinse prin platã sau compensare.
Interpretãrile analiºtilor nu au fost confirmate sau infirmate deocamdatã de Ministerul Finanþelor care pânã ieri, nu a dat un rãspuns la solicitarea de clarificãri din partea mass-media.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge