Clujana, desi macinata de datorii merge mai departe!

Fondatã în 1911, Clujana a fost cea mai mare fabricã de pielãrie ºi încãlþãminte din þarã, cu peste 11.000 de angajaþi ºi milioane de perechi de pantofi pentru piaþa româneascã ºi export. Dupã \’89 a fost închisã cinci ani ºi redeschisã în 2004. Acum are 360 de angajaþi ºi încearcã sã supravieþuiascã.
Clujana a fost înfiinþatã în anul 1911, fiind, la origini, Fabrica de Piele \”Fraþii Renner & Co\”, ale cãrei produse erau recunoscute prin calitatea execuþiei. Dupã primul rãzboi mondial, a devenit societate pe acþiuni, fiind naþionalizatã de regimul comunist în anul 1948.
Ghetele galbene, insulated, mândria fabricii Clujana
Clujana avea, în perioada comunistã, cel mai mare numãr de angajaþi dintre fabricile din Cluj-Napoca – peste 11.000 – ºi producea încãlþãminte pentru piaþa internã ºi pentru export. Era un adevãrat combinat, nu doar o simplã fabricã, unde se fãceau pantofi de la A la Z, cu secþii de tãbãcãrie, unde se tãbãceau pieile aduse, secþii de cauciuc, unde se fãceau tãlpile ºi cu ateliere de mase plastice, unde se fãceau tocuri ºi calapoade.
Clujana are datorii de un milion de euro
Acum, la Clujana lucreazã 350 de angajaþi, iar activitatea constã în producerea de încãlþãminte pentru cele douã magazine pe care fabrica le mai are, restul fiind produs în sistem lohn, pentru douã firme – una din Cluj-Napoca ºi una din Reghin, care au comenzi din strãinãtate.
Daniel Mihiº, preºedinte al Consiliului de Administraþie al Clujana, susþine cã, pentru a renaºte, fabrica ar avea nevoie de o infuzie de capital de aproximativ 250.000 de euro, dar ºi sã îºi achite datoria la bugetul de stat, în valoare de circa un milion de euro.
\”Clujana a rãmas o marcã de încãlþãminte ºi un brand apreciat, singura problemã cu care ne confruntãm fiind lipsa de fonduri în ceea ce priveºte noi linii de producþie ºi noi modele. Nu putem sã ieºim acum pe piaþã cu o nouã colecþie, ci vindem doar din colecþiile vechi. Am avea nevoie de o infuzie de capital de circa 250.000 de euro. Avem datorii moºtenite cãtre bugetul de stat de circa un milion de euro ºi am obþinut o eºalonare din partea Direcþiei de Finanþe Cluj\”, explicã Mihiº.
Noua strategie se axeazã pe atragerea clienþilor tineri prin reþele de socializare ºi mediul online
Florin Drãdiciu, director de vânzãri la Clujana, susþine cã fabrica nu stã foarte rãu din punctul de vedere al utilajelor, în condiþiile în care are utilaje vechi de doar 6-7 ani, ceea ce în industria încãlþãmintei nu este foarte mult. El crede cã, totuºi, ar fi nevoie ºi de utilaje noi, specifice, care nu sunt foarte mari ºi costisitoare, dar sunt obligatorii dacã se doreºte trecerea \”la un alt nivel de competitivitate\”.
\”Fabrica noastrã are ca ºi concurenþã firmele mici, care sunt mai flexibile decât noi, dar care nu pot asigura un volum mare de producþie. Noi putem produce între 1.200-1.300 de perechi de încãlþãminte pe zi, cap-coadã, croit, cusut, tãlpuit, ceea ce o altã societate nu poate. Noi ne adresãm clienþilor care au nevoie ºi de volum mare. Piaþa de profil s-a schimbat mult în ultimii ani, în sensul în care producãtorii europeni nu mai produc în China, pentru cã, la rândul lor, primesc comenzi mici, de câte 5.000 de perechi. Or nu este rentabil sã produci o astfel de cantitate în China ºi atunci se orienteazã spre noi\”, spune Drãdiciu.
El adaugã cã noua conducere a fabricii încearcã sã þinã pasul cu modelele de încãlþãminte de actualitate, sã introducã modele noi, pentru care se cautã piei speciale, imprimate, tãlpi speciale.
\”Încercãm sã atragem clienþi noi, este o provocare sã menþinem brandul Clujana pe piaþã, iar strategia noastrã se axeazã pe partea de promovare online, pe reþele de socializare ºi pe atragerea tinerilor de pe segmentul 20-30 de ani. Vrem sã facem cunoscut brandul Clujana în toatã þara, un brand care are peste 100 de ani de tradiþie\”, explicã directorul de vânzãri de la Clujana.
Cu toate ca la vanzari lucrurile sunt clare , totusi exista neintelegeri intre presedintele CA si directorul fabricii Clujana.
Liberalul Daniel Mihiº (33 de ani) a fost numit ca membru în CA al Clujana în toamna anului trecut, dupã ce PNL ºi-a adjudecat ºefia Consiliului Judeþean Cluj. Ulterior numirii ca membru în CA, Mihiº a fost singurul care a candidat pentru funcþia de ºef al CA. Acþionarul majoritar al Clujana SA este Consiliul Judeþean Cluj, cu peste 80% din acþiuni.
Puiu ªomlea este directorul Clujana SA tot din toamna anului trecut, el venind dupã mandatul lui Radu Þãrmure, PDL, un apropiat al fostului preºedinte CJ Cluj, Alin Tiºe. Curtea de Conturi a stabilit pe anii 2010-2011 un jaf la Clujana: profit zero, datorii ºi pierderi de milioane de lei, salarii mai mari decât ceea ce prevede Legea în cazul directorilor ºi membrilor CA, precum ºi bani ridicaþi ilegal din caseria companiei.
« Am venit din mediul privat acum ºase luni, decis sã pun umãrul la ridicarea fabricii. Cunosc deja toate capacitãþile fabricii, ºtiu cu ochii închiºi activitatea din fabricã. La ºedinþa de CA m-am trezit cu o organigramã alcãtuitã de preºedintele CA, Daniel Mihiº, care habar nu are cu ce se mãnâncã Clujana, ce se întâmplã în fabricã, care e modul de bunã administrare al unei entitãþi economice cu 350 de angajaþi, precum Clujana. Organigrama propusã de mine, care a fost discutatã cu o serie de persoane din companie a fost refuzatã. Nu vreau sã intru în amãnunte, dar pot sã vã spun cã nu voi accepta niciodatã sã mi se impunã în funcþi cheie persoane care vin la 10.30 la servici, îºi beau cafeau ºi la 12 nu îi mai gãsesºti în zonã! Nu accept incompetenþa, nici lenea ! Clujana nu e o vacã de muls a mediului politic ! Am redus ºi voi reduce la maxim personalul TESA. Muncitorul trebuie sã aibã un rol principal !», a spus Puiu ªomlea, directorul Clujana SA.
Saptamana trecuta am vizitat fabrica si am intalnit o activitate intensa, unii oameni pregateau livrari, cu toate ca exista probleme financiare, cei care au ramas in Clujana isi doresc sa munceasca si ar fi bine ca politicul sa nu se implice activ in activitatea fabricii, caci stim bine acolo unde avem control politic…se alege praful de activitatea respectiva.
Lucian Diaconu

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge