Anunþ terminare implementare proiect AM POS CCE

Programul Operaþional Sectorial „Creºterea Competitivitãþii Economice” co-finanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã
„Investiþii pentru viitorul dumneavoastrã”
Anunþ terminare implementare proiect
Bucureºti, 15.11.2015
Asociaþia Romanian Textile Concept, cu sediul în Bucureºti, Calea Moºilor nr. 268-270, Bl. 14, Sc. 4, Et. 2, Ap. 105, a derulat, începând cu data de 15.05.2014, proiectul “Planul de dezvoltare a Clusterului ROMANIAN TEXTILE CONCEPT (RTxC)”, co-finanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, în baza contractului de finanþare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, AM POS CCE.
Valoarea totalã a proiectului a fost de 917.645 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã a fost de 889.877 lei.
Proiectul a fost implementat în localitatea Bucureºti pe o duratã de 18 luni, începând cu data de 16.05.2014. Conform contractului de finanþare, proiectul ia sfârºit la data de 15.11.2015, cu respectarea tuturor condiþiilor ºi responsabilitãþilor ºi îndeplinirea indicatorilor de performanþã revenite prin contract.
Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea clusterului RTxC ºi întãrirea capacitãþii instituþionale a acestuia, prin activitãþi de atragere de noi membri ºi promovare cu scopul de a îmbunãtãþi imaginea clusterului în þarã ºi strãinãtate ºi a cooperãrii între membrii sãi.
Detalii suplimentare puteþi obþine de la:
Nume persoanã contact: Sara Wechsler Funcþie: Manager de proiect
Tel.: 021.319.75.16 Fax: 021.312.96.36
e-mail: office@romanian-textile.ro

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge