Afacerile Pasmatex ar putea stagna în acest an, la 4,2 milioane euro

\”În 2009, pe total grup am fost în scãdere comparativ cu anul precedent, când am avut afaceri de cinci milioane euro, iar pentru 2010 ne dorim sã reuºim sã nu scãdem sub aceastã cifrã. În lei, cifra de afaceri ar putea sã o depãºeascã pe cea din 2009, ca urmare a diferenþei de curs valutar\”, a afirmat Grapini.
Pasmatex a investit în acest an 100.000 de euro în achiziþia unor maºini de þesut ºi vrea sã deruleze un proiect finanþat din fonduri structurale în valoare de 300.000 euro pentru achiziþia de utilaje pentru fabrici.
\”Bugetasem mai mult, dar în condiþiile actuale ale economiei ne-am restrâns ºi noi investiþiile. Avem proiectul, însã nu a fost fãcut încã apelul ºi nu putem face nimic. Alte investiþii nu vom mai face\”, a afirmat Grapini.
Ea a adãugat cã grupul Pasmatex are aproximativ 400 de angajaþi, însã ar putea renunþa la 120 dintre aceºtia, administratorul companiei luând în calcul relocarea þesãtoriei în afara þãrii.
\”Strategia noastrã este aceea de a conserva forþa de muncã, însã nu cu orice preþ. Vrem sã mutãm þesãtoria pe o altã piaþa. Nu ne-am decis încã în ce þarã, ar putea fi Macedonia, Serbia sau chiar Republica Moldova\”, a spus ea.
Reprezentantul Pasmatex a adãugat cã ar vrea sã angajeze specialiºti pentru producþia de confecþii, însã nu gãseºte.
\”În piaþã nu se mai gãsesc nici maºiniºti, nici vopsitori, vin persoane la interviuri, însã singure îºi dau seama cã nu pot face faþã ritmului de muncã din domeniu\”, a arãtat Maria Grapini.
Grupul deþine douã magazine în Timiºoara ºi un depozit ºi un showroom în Bucureºti.
\”Am restrâns ºi colaborãrile. Multe firme luau marfã de la noi ºi ulterior ne-o aduceau aproape pe toatã înapoi, pentru cã nu reuºeau sã o vândã. Acum lucrãm aproape exclusiv la comandã\”, a menþionat oficialul Pasmatex.
Ea a precizat cã grupul pe care îl conduce, împreunã cu alþi producãtori din piaþa de profil, vor sã înfiinþeze un fashion house, la Bacãu.
\”Dacã reuºim sã ne strângem circa 8-10 producãtori, avem în plan înfiinþarea unui fashion house pe 1.300 metri pãtraþi. Vrem sã se adreseze ºi comercianþilor\”, a afirmat Maria Grapini.
Grupul Pasmatex deþine cinci firme care produc articole de pasmanterie (fireturi, panglici, ºireturi), confecþii, lenjerie de corp ºi îmbrãcãminte pentru femei.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge