50% DINTR-UN CONTRACT DE LEASING garantat de STAT!

Garanti Leasing, parte din Grupul Garanti România, este prima companie de leasing care încheie o convenþie cu Fondul Naþional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii (FNGCIMM). Prin Convenþia pentru Garanþii Exprese, Irevocabile ºi Necondiþionate, FNGCIMM garanteazã pânã la 50% din valoarea finanþatã a proiectelor de investiþii derulate prin contractele de leasing încheiate cu Garanti Leasing.
De aceastã convenþie beneficiazã IMM-urile care doresc sã achiziþioneze echipamente tehnologice, precum maºini, utilaje sau instalaþii de lucru, dar ºi mijloace de transport în cadrul unor proiecte investiþionale de amploare.
„Am semnat aceastã convenþie cu FNGCIMM pentru a veni în sprijinul IMM-urilor. Finanþarea proiectelor de investiþii complexe este o provocare pentru companiile mici, însã un contract de leasing garantat pânã la 50% de stat poate fi de mare ajutor. Scopul nostru este sã sprijinim IMM-urile sã se dezvolte în companii puternice ºi profitabile, întrucât credem cã acest sector este foarte important, jucând un rol semnificativ în dezvoltarea economiei din România. Este de datoria noastrã sã sprijinim creºterea acestui sector, iar Garanti Leasing contribuie la facilitarea accesului IMM-urilor la planurile de finanþare care le-ar ajuta sã-ºi dezvolte afacerile”, spune Okan Yurtsever, Director General Garanti Leasing.
„Semnarea primei convenþii de garantare cu o societate de leasing dovedeºte încã o datã spiritul inovator al echipei FNGCIMM, preocuparea sa constantã pentru identificarea de oportunitãþi ºi crearea de produse adaptate necesitãþilor IMM-urilor. Specialiºtii noºtri, orientaþi în permanenþã cãtre nevoile întreprinzãtorilor, dezvoltã ºi diversificã instrumente flexibile care faciliteazã accesul IMM-urilor la finanþare, în condiþii de risc controlat“, spune Aurel ªaramet, Preºedinte-Director General FNGCIMM.
Garanti Leasing este brandul sub care funcþioneazã compania Motoractive IFN, care estimeazã cã va oferi, la nivelul întregului an, finanþãri pentru achiziþia de bunuri, aferente contractelor noi, în valoare totalã de peste 60 de milioane de euro. Motoractive IFN SA a fost înfiinþatã în anul 1998, având ca activitate principalã finanþarea în leasing doar a autovehiculelor. Ulterior, compania ºi-a diversificat produsele pentru a oferi clienþilor sãi soluþii valoroase pe pieþele comerciale, industriale ºi de retail.
Dupã doar cinci ani de activitate, în 2004, Motoractive a devenit cea mai mare companie independentã de leasing din România. În 2006, Motoractive ºi încã alte douã companii specializate în servicii financiare – Ralfi IFN SA (companie care oferã credite de consum) ºi Domenia Credit IFN SA (companie ce ofera credite ipotecare) – au fost achiziþionate de GE Money, divizia de servicii financiare a companiei General Electric.
La sfârºitul anului 2010, acþionarul majoritar al Motoractive IFN SA a devenit Garanti Turcia, cea de-a doua bancã privatã ca mãrime din Turcia, care deþine 100% din acþiuni. În urma acestei modificãri a acþionariatului, Motoractive a fost inclusã în Grupul financiar bancar Garanti, continuându-ºi activitatea sub brandul Garanti Leasing.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge