30 fabrici din Romania lucreaza pentru H&M!

Aproape 10.000 de croi­to­rese lucreazã pentru ca din foarfecele ºi maºinile lor de cusut sã iasã haine „made in Romania“ pen­tru gigantul suedez H&M, unul dintre cele mai importante grupuri de modã din lume, cu pes­te 3.500 de magazine cu afaceri anua­le de aproape 19 mld. euro. Retai­le­rul a în­ceput sã producã în România acum cir­ca douã decenii, iar astãzi a ajuns sã aibã 10 furnizori direcþi care lucreazã cu un to­tal de circa 30 de fa­brici, cu afaceri cu­mu­late de circa 770 mil. lei în 2013 – ul­ti­mul an pentru care existã date pu­blice – ºi cu un total de aproape 10.000 de salariaþi.
Toate unitãþile de producþie lucrea­zã pentru H&M, însã puþine sunt cele care au retailerul suedez ca singur client, celelalte realizând haine ºi pentru alte nu­me mari, precum Inditex (proprie­ta­rul Zara), C&A, Hugo Boss sau Max Mara. Suedezii lucreazã local atât cu pro­du­cãtori de îmbrãcãminte, cât ºi cu fir­me specializate în brodarea produ­se­lor sau în realizarea ºi imprimarea þesãturilor.
„Am venit acum mulþi ani în Ro­mâ­nia pentru experienþa pe care fabricile lo­cale o aveau în croitorie ºi în artizanat, res­pectiv în produsele lucrate manual. A ajutat ºi faptul cã România este aproa­pe de casã (piaþa-mamã Suedia – n. red.) ºi cã salariile sunt competitive“, spu­ne Cata­rina Midby, consilier pe pro­ble­me de sustenabilitate în cadrul H&M. De­par­tamentul de sustenabili­ta­te al H&M se ocupã de relaþia cu furnizorii, astfel cã o echipã face de douã – trei ori pe an au­dit la fiecare fabricã în parte. Mai mult, po­trivit reprezentanþilor H&M, acest de­par­tament se ocupã prin negocieri cu auto­ritãþile ºi cu pro­prie­tarii fabricilor de ma­jo­rarea salariilor croitorilor ºi cusã­to­rilor din þãrile furni­zoare, fie ele din Asia, Europa de Est sau nordul Africii.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge