3-5 aprilie 2014 – o nouã ediþie a RFTB – salonul profesionist al industriei modei –

O nouã sesiune de contractãri pentru industria modei din România va avea loc cu ocazia ediþiei de primãvarã a salonului RFTB. Profesioniºtii sistemului vor avea ocazia sã vizioneze propunerile brandurilor româneºti ºi strãine pentru noul sezon toamnã/iarnã 2014-2015.
Urmãrind interesele industriei româneºti, aceastã ediþie a salonului RFTB îºi lãrgeºte aria iniþiind noi secþiuni – STOCK – BRIDE – ACCESSORIES – aºteptându-ºi vizitatorii interesaþi de evoluþia sectorului modei. Secþiunea STOCK va oferi posibilitatea valorificãrii produselor ieºite din sezon, cele destinate outlet-urilor ºi altor sisteme de vânzare – online sau direct. BRIDE va fi rezervatã tuturor produselor – þinute de galã, accesorii ºamd, destinate evenimentelor speciale. Secþiunea ACCESSORIES va cuprinde tot sectorul de accesorii fashion.
Salonul de TENDINÞE va constitui din nou punctul de atracþie al RFTB, pregãtindu-se pentru a dezvãlui viziunea proaspãtã a designului românesc dar ºi internaþional, pentru sezoanele care vor urma.
În cadrul RFTB vor fi organizate evenimente conexe – workshop-uri ºi seminarii, prezentari de produse noi, târg de job-uri, toate realizate cu rolul de a întregi sfera activitatilor specifice unei asemenea manifestãri. Programul intregului eveniment va fi disponibil online pe site-ul: www.rftb.ro .
Prima editie RFTB din 25-28 septembrie 2013 în cifre:
– 71 de expozanþi – firme strãine ºi româneºti care au oferit de la þesãturi la servicii ºi utilaje, accesorii, încãlþãminte, confecþii, tricotaje, lenjerie, dar ºi oferte media, organizãri de evenimente, unitãþi de învãþãmânt de specialitate.
– Salonul a fost vizitat de reprezentanþii a aproape 600 de firme, specialiºti din industria modei care ºi-au manifestat interesul pentru acest tip de eveniment adresat în mod direct ºi preferenþial profesioniºtilor sistemului. Marea majoritate a vizitatorilor au fost din România, însã s-au înregistrat vizitatori ºi din: Germania, Portugalia, Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Suedia, Grecia, Italia. De remarcat a fost ºi prezenþa câtorva buyeri din aceste þãri, în principal Germania.
– Peste 15 televiziuni ºi nenumãrate alte canale media au participat la deshiderea RFTB care a avut loc în prezenþa doamnei Ministru Maria Grapini.
– Salonul a fost vizitat de Ambasadorului Mexicului, (Agustin Gutiererez Canet) soþia Ambasadorului Braziliei – David Herero De La Fuente, reprezentanþi ai Direcþie Economice din Ambasadele Angliei ºi Austriei.
Buyerii, producãtorii, importatorii, designerii, jurnaliºtii ºi toþi cei care activeazã în fashion ºi în toate domeniile conexe sunt aºteptaþi la noua ediþie a salonului RFTB, în perioada 3- 5 aprilie 2014.
Salonul RFTB – eveniment specializat \”Business-to-Business\”
Colecþiile pregãtite a fi expuse în cadrul RFTB vor fi pentru sezonul
toamnã/iarnã 2014-2015 (confecþii)
primãvarã/varã 2015 (þesãturi)
Pentru informaþii suplimentare :
Ovidiu Buta – ovidiu.buta@fashionandbeauty.ro
Liana Martin – liana.martin@fashionandbeauty.ro
Lucian Diaconu – lucian.diaconu@businesstexin.ro

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge